Rozwój infrastruktury kolejowej w portach Trójmiasta

Dynamiczny rozwój infrastruktury kolejowej w portach Trójmiasta

Dynamiczny rozwój kolejowej infrastruktury na terenie portów Trójmiasta

Żaden z nowoczesnych portów nie ma żadnej szansy na odpowiedni rozwój, jeżeli nie będą do niego doprowadzone odpowiednie komunikacyjne trasy, i to nie tylko samochodowe ale także pociągowe. Jak na razie infrastruktura kolejowa pozostawia naprawdę sporo do życzenia, szczególnie na terenie portów będzie jeszcze wiele rzeczy do zrobienia w tym obszarze. Jeśli będzie chodzić o Trójmiasto, to tutaj znacznie korzystniej będzie pod tym względem wypadał Port w Gdańsku. Na samym początku aktualnego roku do użytku została oddana linia 226 między Północnym Portem a Pruszczem Gdańskim. Dodatkowo w trakcie realizacji jest kolejny tor na tej właśnie trasie, przez co już od połowy roku pociągi będą mogły jeździć w obie strony, z przepustowością w okolicach dwustu pełnych składów w ciągu doby. Zamierzenia są jeszcze większe, ponieważ zgodnie z tym, co mówią przedstawiciele Gdańskiego portu przepustowość modernizowanej linii ma być zwiększona sześciokrotnie. Dlatego też już w chwili obecnej prowadzonych jest kilka istotnych inwestycji, jakie na pewno pomogą w realizacji tych zamierzeń, a kilka następnych będzie na etapie konsultacji społecznych, projektowania czy też gromadzenia koniecznej dokumentacji.

Tak samo duży zakres prac jest realizowany na terenie Gdyńskiego Portu. W pierwszej kolejności port ten dostosowuje kolejową infrastrukturę do standardu sieci TEN-T. Pozwoli to między innymi na możliwość obsługiwania dużo cięższych i dłuższych pociągów niż obecnie, bo aż długich na 740 metrów. Przeprowadzona równocześnie kompleksowa modernizacja systemu sterowania ruchem będzie się z kolei przyczyniać do dużego wzrostu bezpieczeństwa, a także poprawi płynność przejazdów na terenie portu. Jednym ze znacznie większych projektów, które by mogły znacząco na długie lata poprawić stan połączeń kolejowych na terenie Gdyni, jest gruntowna modernizacja dwóch tras które przebiegają przez tę miejscowość. W obecnej chwili linie posiadają tylko po pojedynczym torze, a poza tym nie są zelektryfikowane, tak więc oba z tych obszarów byłyby do zrobienia. Na dzień dzisiejszy projekt ten jest w fazie studium wykonania, a po ukończeniu tego etapu będzie można przedstawić zainteresowanym stronom najbardziej obiecujące rozwiązania i rekomendacje. Planowane koszty to ponad półtora miliarda złotych, a szacowany termin ukończenia to rok 2021.

Tagi: ,

Comments are Closed on this Post