Obowiązek ważenia kontenerów przed załadowaniem na pokład statku

Obowiązek ważenia kontenerów przed załadowaniem na pokład statku

Rozmaite urzędy jakie się zajmują morskimi przepisami coraz większy nacisk kładą na sprawy bezpieczeństwa transportu. Już za parę miesięcy w życie będą wchodzić regulacje prawne związane z dokładną kontrolą wagi załadowanych kontenerów. Zgodnie z ich nowym brzmieniem obowiązek zrobienia tego sprawdzenia spoczywał będzie na nadawcy ładunku, i ma się to odbyć jeszcze przed załadunkiem. Nad przepisami dokładnie pracowano już w roku 2014, ale sam problem zauważano już od dość dawna, ale z różnego powodu rozwiązania nie wprowadzono w życie. Zgodnie z nowymi wytycznymi praktycznie każdy nadawca kontenera jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia jego ciężaru i zadeklarowania przewoźnikowi oraz terminalowi. Wprowadzono także zakaz obsługi kontenerów, które nie poddano weryfikacji. Obowiązek ważenia każdego kontenera przed załadunkiem na pokład statkuProponuje się obecnie dwie metody weryfikacji, więc będą tu możliwości wybrania bardziej pasującego. Pierwszym z nich jest ważenie kontenera, który jest już wypełniony za pomocą certyfikowanych wag, a drugi to zmierzenie wagi każdego przedmiotu i zsumowanie jej z wagą pustego kontenera.

Kłopot z podawanymi niepoprawnie wagami był znany już od dawna, i długiego czasu było to mocno niebezpieczne. Na pokład jednego kontenerowca jednorazowo może wejść nawet do dwudziestu tysięcy kontenerów. Przy tak dużej ilości nawet niewielkie odchylenia zadeklarowanej wagi w porównaniu z rzeczywistą mogą spowodować wiele problemów na morzu. Już niejednokrotnie zdarzały się przypadki kiedy kontenery się zapadały, problemy ze stabilnością kontenerowców czy nawet śmiertelne wypadki wśród załogi. W skrajnych przypadkach, przy większych różnicach pomiędzy wagą faktyczną a deklarowaną może dojść nawet do przechylenia i utonięcia jednostki, co już parokrotnie w przeszłości miało miejsce. Z tego też powodu morska branża z zadowoleniem przyjęła planowane zmiany, mimo że wiązać się one będą z nieco większą pracą. Na szczęście w pierwszej kolejności postanowiono na sprawy bezpieczeństwa, a nie na zyski bez względu na cenę. Przez to można mieć nadzieję, że zdarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie już się więcej nie powtórzą.

Tagi: , , ,

Comments are Closed on this Post