Krótkie omówienie finansowej sytuacji portu w Gdyni po minionym roku

Szybkie omówienie finansowej sytuacji portu w Gdyni po ubiegłym roku

Mimo spadku o blisko sześć procent rozładunków władze portu w Gdyni raczej zaliczają poprzedni rok do ogromnie udanych. Uruchomiono bowiem wtedy kilka ważnych inwestycji, nie tylko takich, które poszerzają możliwości rozładunkowe, lecz również powiększających konkurencyjność portu na rynku lokalnym. Pośród realizowanych projektów bardzo ważne były te na które środki pochodziły z Unii, z sukcesem zostało ich zakończonych aż pięć w ubiegłym roku. Pomimo sporych nakładów inwestycyjnych Gdyński Port pozytywnie zakończył także rok jeśli chodzi o stronę finansową. Całkowite zyski netto wyniosły prawie 50 milionów złotych, co wynosi znacznie mniej niż rok wcześniej, ale też pamiętać trzeba że wtedy została zrobiona prywatyzacja Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego. Poza tym na niższy wynik miała również wpływ ogólna sytuacja na rynkach finansowych. Port bardzo mocno inwestuje swoje pieniądze w lokaty i inne finansowe instrumenty, a ich rentowność jednak znacznie została obniżona w ciągu ostatniego czasu. Następnym czynnikiem który ma wpływ na ogólny wynik jest szybkie zwiększenie się kosztów, coraz to nowe zakończone z sukcesem projekty powodują znaczne skoki amortyzacji.

Pośród towarów które są obsługiwane przez gdyński port duże spadki zanotowano w przeładunkach drobnicy, ten wskaźnik wyniósł ponad dziesięć procent. Duży wpływ na taką sytuację miało odejście do portu w Gdańsku paru ważnych klientów, co niestety przełożyło się na ogólny wynik. Krótkie podsumowanie finansowej sytuacji portu w Gdyni po ubiegłym rokuGdynia póki co ma dość trudno jeżeli chodzi o możliwość konkurowania z portem w Gdańsku, gdyż nie ma jeszcze uruchomionej obrotnicy oraz odpowiednio pogłębionego toru wodnego, które to projekty umożliwiłyby obsługiwanie jednostek o dwukrotnie większej wielkości. Sporemu ograniczeniu uległ w roku 2015 także rozładunek węgla, z kolei to było rezultatem sporych spadków eksportu właśnie tego surowca. Jednak straty te zrekompensowano prawie całkowicie przez rozładunek zbóż – tu w minionym roku zanotowany został wzrost o 50 procent, z prawie dwóch do blisko trzech milionów ton. Do uzyskania tak dobrych wyników przyczyniły się przede wszystkim inwestycje, które zostały przeprowadzone, to znaczy znaczna przebudowa na Nabrzeżu Szczecińskim oraz całkiem nowy magazyn na Nabrzeżu Śląskim.

Tagi: ,

Comments are Closed on this Post