Budowa nowego terminala kolejowego BCT w Gdyni

Budowa nowego terminala kolejowego BCT w porcie w Gdyni

Kolejne inwestycje na terenie naszych portów idą pełną parą, czego najlepszym przykładem jest uruchomienie nowego kolejowego terminala na terenie portu w Gdyni. Ten największy w historii portu projekt zaczął się w roku 2012 i obejmował modernizację oraz przebudowę całego terenu terminala. Został on wykonany przy współudziale Zarządu Morskiego Portu, a prace dotyczyły głównie modernizacji i rozbudowy torów kolejowych na terenie tego miejsca. Bardzo duże znaczenie w tym projekcie miało uzyskanie odpowiedniego dofinansowania. Inwestorzy otrzymali pieniądze z unijnego Funduszu Spójności, przez co można było zakupić dwie nowoczesne urządzenia do kompleksowej obsługi wagonów kolejowych. Budowa nowego terminala kolejowego BCT w GdyniDzięki ich wykorzystaniu aktualne możliwości przeładunkowe utrzymują obecnie poziom pół miliona typowych kontenerów na rok, co dostarcza znacznie większych możliwości rozwoju i współpracy z zagranicznymi i krajowymi klientami. Uruchomienie terminala na terenie portu ma dodatkowo spore znaczenie dla wzrostu coraz częściej wykorzystywanego wśród naszych przewoźników transportu o charakterze intermodalnym.

Szef Bałtyckiego Terminala Kontenerowego podczas wywiadów mocno podkreśla rolę transportu intermodalnego i jest bardzo zadowolony, że przez poczynione inwestycje Gdynia stała się mocno konkurencyjna pośród reszty portów na naszym wybrzeżu. Jednocześnie podkreśla znaczenie odpowiedniej współpracy pomiędzy jego firmą i zarządem portu, dzięki zawartym wcześniej porozumieniach udało się w stu procentach zaplanować i do końca zrealizować inwestycję. Najważniejszym elementem całości są wspomniane wcześniej suwnice, które służą do załadunku i rozładunku kontenerów. Dostarczone zostały przez firmę Kocks Krane i pracują one z szybkością około trzydziestu TEU na godzinę. Dzięki swojej prędkości pracy oraz przebudowie układu torów na terenie portu dziennie terminal może obsłużyć ponad dwadzieścia pełnych składów. Przez rok jest to prawie pół miliona kontenerów, co jest bardzo dobrym rezultatem, dającym dość duże możliwości rozwoju. W planach są następne inwestycje, przykładowo podłączenie do terminala elektrycznej trakcji.
.

Tagi: , ,

Comments are Closed on this Post